Dry needling – verotus ja lainsäädäntö

Terveydenhuollon ammattilaiset kuten hierojat, fysioterapeutit tai osteopaatit voivat kouluttautua dry needling-hoidon ammattilaisiksi peruskoulutuksen sekä ammattinsa tietyn työkokemuksen kartuttamisen jälkeen.

Hoidon aloittamista ennen täytyy miettiä muutamia asioita myös lainsäädännön kannalta. Alla on koostettuna dry needling-hoitoihin liittyviä asioita. Laki ja verohallinto eivät tunne termiä dry needling, joten sitä tulkitaan kuten akupunktiota. Valtaosa dry needling-hoitoa tekevistä toimivat yrittäjinä, joten käsitellään sitä myös heidän kannalta.

Dry needling-hoidosta verot ja lainsäädäntö

YRITTÄJÄNÄ

Arvonlisäverovelvollisuus

– Dry needling-hoito on arvonlisäverollista hoitoa. Arvonlisäveroton terveydenhuollon palvelu (AVL 34§) vaatii, että hoitomuoto kuuluu terveydenhuollon peruskoulutukseen. Tämän määrittää voimassa oleva terveyden- ja sairaanhoidon arvonlisäverotuksen ohjeistus.

Tässä on kuitenkin poikkeus: jos dry needling-hoitoon tullaan lääkärin lähetteellä ja:

  1. tekijä on Valviran JulkiTerhikki-rekisterissä oleva terveydenhuollon ammattilainen ja on saanut täydennyskoulutuksen dry needling-hoitoon
  2. yksityisestä terveydenhuollon toiminnasta on tehty ilmoitus Aluehallintovirastolle eli AVI:lle (itsenäinen ammatinharjoittaja) tai haettu lupa AVI:lta tai Valviralta (yksityinen palveluntuottaja)

tällöin hoidosta ei makseta arvonlisäveroa.

Täytyy kuitenkin muistaa, että terveydenhuollon palvelut ovat arvonlisäverotonta palvelua (AVL 34§). Jos arvonlisäverollisen liikevaihdon osuus liiketoiminnasta ei ylitä vähäisen liiketoiminnan rajaa (10 000€ vuonna 2018), ei arvonlisäverovelvolliseksi ole tarve liittyä. Tällöin voidaan myydä myös dry needling-hoitoa ilman arvonlisäveroa (AVL 3§:n perusteella). Tämä koskettaa valtaosaa ammattilaisista, koska suurin osa yrityksen liikevaihdosta kertyy terveydenhuollon palvelusta (mm. fysioterapia tai hieronta), joka ei kasvata arvonlisäverollisen toiminnan liikevaihtoa. Tässä esimerkissä vain dry needling-hoitoihin liittyvä myynti kerryttää kyseistä liikevaihtoa ja alarajan ylittämiseen vaatisi melkoisesti neulottelua.

Yksinkertaistettuna:

Jos myyt fysioterapia tai hierontapalveluita 40 000€:lla ja dry needling-hoitoa, kinesioteippausta ja luentoja 7000€:llä, ei ole välttämätöntä liittyä arvonlisäverovelvolliseksi.

Jos yrityksen liiketoimintaan kuuluu paljon arvonlisäverollista toimintaa, tällöin ALV-velvollisuus saattaa olla tarpeellista ja välttämätöntä.

Arvonlisävero tai arvonlisäverottomuuden peruste on joka tapauksessa aina mainittava lasku- ja kuittimerkinnöissä.

Esimerkit tositemerkinnöistä:

Jos olet arvonlisäverovelvollinen:

Palvelu – Hinta – ALV
Fysioterapia 50min – 60,00€ – Ei sis. ALV (AVL 34§)
Dry needling – 5,00€ – 0,97€ (24%)

Jos et ole arvonlisäverovelvollinen:

Palvelu – Hinta – ALV
Fysioterapia 50min – 60,00€ – Ei sis. ALV (AVL 34§)
Dry needling – 5,00€ – Ei sis. ALV (AVL 3§)

Jos teet dry needling-hoitoa lääkärin lähetteellä:

Palvelu – Hinta – ALV
Fysioterapia 50min – 60,00€ – Ei sis. ALV (AVL 34§)
Dry needling – 5,00€ – Ei sis. ALV (AVL 34§)

TERVEYDENHUOLLON AMMATTIHENKILÖNÄ

Ilmoitusvelvollisuus ja valvonta

– Toimitiloissa tehtävistä dry needling-hoidoista ei tehdä erillistä ilmoitusta.

– Toimintaa valvoo aluehallintovirasto eli AVI.

Valvontatoiminnasta on ollut epäselvyyttä. Yksittäisenät kunnan terveydensuojeluviranomaiset ovat tehneet valvontatarkastuksia yksityisen terveydenhuollon toimipisteeseen terveydensuojelulain puitteissa. Terveydensuojelulain mukainen ilmoitus
tehdään ihon läpäisyä harjoittavista toiminnoista (mm. injektiot, tatuointi, lävistykset), jotka eivät kuulu terveydenhuollon lainsäädännön ja AVI:n valvonnan piiriin. Myös dry needling on rajattu terveydensuojelulainsäädännön ulkopuolelle.

Silloin kun toiminta kuuluu yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain ja asetuksen piiriin, toisin sanoen toiminnasta tehdään joko lupahakemus tai ilmoitus aluehallintovirastoon, se ei ole terveydensuojeluviranomaisen valvontaan kuuluvaa toimintaa. Toiminnanharjoittajan on tällöin oltava terveydenhuollon ammattilainen.

YHTEENVETO

– Dry needling-hoidosta maksetaan arvonlisäveroa, pl. jos hoito tehdään lääkärin lähetteellä tai tekijä ei ole arvonlisäverovelvollinen

– Terveydenhuollon ammattilaisten dry needling-hoitoa valvoo AVI ja Valvira.

Kirjoittaja
Tuomas Liikala
Hyvinvointiverstas Relevo

Scroll to top