Neulan anatomia

Akupunktioneulojen valmistajia ja merkkejä on suuri määrä ja valtaosa niiden valmistajista ovat Kiinassa ja Japanissa. Suomessa jälleenmyytävä yleisiä neulamerkkejä ovat mm. Hegu, Hwato ja Seirin.

Akupunktioneulojen ominaisuuksia

Terävyys ja terän malli

Terävyys on suoraan verrannollinen siihen kuinka helposti neulalla läpäistään iho sekä muita kudoksia tai miltä neuloitus tuntuu hoidettavalta. Eri valmistajilla on omat terämallinsa ja teroitustapansa (esim. kone- tai laserteroitus).   Laadukkaassa neulassa terävyys on tasalaatuista.

Neulan varren materiaali

Edullisissa neuloissa saatetaan käyttää halpaa terästä, joka hapettuu helposti muodostaen pinnalle epätasaisutta. Neulat voivat sisältää myös joitain ei-toivottuja aineita kuten nikkeliä (allergia). Kalliimmissa ja laadukkaissa neuloissa hapettumista ei tapahdu ja metalliseokset ovat puhtaampia.

Pituus

(mainitaan pakkauksessa)

Neulat ovat yleensä pituudeltaan 15mm jopa 120mm pituisia. Pituus on siis neulan varren mitta ilman pidikekahvaa. Käytettävästä kohteesta riippuen valitaan aina oikean pituinen neula. Valmistajilla on useita erimittaisia neuloja.

Paksuus

(mainitaan pakkauksessa)

Neulat ovat yleensä paksuudeltaan ohuimmista 0,12mm neuloista 0,4mm neuloihin. Käytettävästä kohteesta riippuen valitaan aina oikean paksuinen neula. Jotkut alueet ovat erittäin herkkiä, jolloin niihin ei kannata käyttää paksua neulaa. Mitä enemmän neulassa on pituutta, sitä enemmän siinä on yleensä myös paksuutta, jotta neulaa olisi helpompi käsitellä taipumatta. Paksuudella voidaan saada hieman eri vaikutuksia.

Kahva

(kuva saattaa olla pakkauksessa)

Pidikeahvoja valmistetaan eri materiaaleista, mutta käytön kannalta se on pääosin tottumiskysymys. Muovisissa kahvoissa käytetään yleensä värikoodauksia, joilla ilmaistaan neulan ominaisuuksia kuten paksuutta. Tämän lisäksi kahvoja on metallisia, osa on pinnoitettuja esim. kuparilla, kullalla, hopealla joilla ei ole dry needling-käsittelyssä merkitystä. Kahvojen päässä saattaa olla isompi pyöreä silmukka, joka vaikuttaa mahdolliseen ohjausputken halkaisiijaan.

Neulan pinnoitusmateriaali

(saatetaan mainita pakkauksessa)

Neula on voitu pinnoittaa liukasteaineella kuten silikonilla. Osassa neuloista aine on vain neulan päässä ja toisissa koko matkalla. Jos se on täysin pinnoitettu, se sopii huonommin mm. IMS-hoidoitoihin, jossa neuloihin johdetaan sähköä.

Neulojen pakkaustapa ja päiväys

(mainitaan pakkauksessa)

Neulat ovat pahvirasiaan pakattuja, yleensä 100 neulan paketteja. Neulat ovat tyypillisesti yksittäispakattuna suojakaasuun omiin kuoreensa jolloin neulat pysyvät steriileinä. Yksittäispakatut neulat ovat muutaman yksittäispakkauksen riveissä. Pakkaukset ovat irroitettavista toisistaan.

Joillakin valmistajilla neulat on pakattu useiden neulojen pakettiin (multi pack, 5-pack ym). Tällaiseen tapaan törmää joissain halvemmissa merkeissä. Tällöin neuloja menee steriiliyden menettämisen vuoksi hukkaan jos kaikkia rasian neuloja ei käytetä heti.

Paketeissa on Käytettävä ennen päiväys, jolla valmistaja lupaa steriiliyden keston. Kannattaa huomioida, että joissain halvemmissa neulamalleissa yksittäispaketit saattavat olla auenneita, jolloin neula ei ole enää steriili.

Ohjausputket

Ohjausputket helpottavat joissain tapauksessa neulan ohjaamista ja estää neulojen taipumista. Ohjausputkia on yleensä pidemmissä neuloissa, mutta myös lyhyitä ohjausputkellisia neuloja löytyy. Yleensä ohjausputket ovat pakattuina steriileihin pakkauksiin neulan ollessa valmiina putken sisällä, mutta joissain ohjausputki tulee paketin mukana erikseen. Ohjausputken irroitusmekanismit vaihtelee. Osassa lukitus on erillisellä kiilalla, laadukkaammissa merkeissä on oma lukituksen avauksen mekanismi joko liimakiinnityksellä, jossa liikutetaan neulaa lateraalisesti/pyöräyttämällä tai vaihtoehtoisesti kitkakiinnityksellä, jolloin holkki asetetaan ihoon ja neula joko painetaan tai napautetaan ihoon.

Kiila Ohjausputken ja neulan kahvan välissä on kiila, joka vapautetaan neula ohjausputkesta

Liimakiinnitys Neulan kahva on kiinnitetty ohjausputkeen pieneltä alueelta. Tässä ohjausputki asetetaan ihoa vasten, jonka jälkeen painetaan kahvaa sivusuunnassa tai kiertäen jotta neula vapautuu

Kitkakiinnitys Neulan kahva on puristettuna kiinni ohjausputken sisällä. Ohjausputki asetetaan ihoa vasten, jonka jälkeen painetaan neulaa ihoa kohti vapauttaen neulan.

 

Alennus yhdistyksen jäsenille Seirinin ja Hegun Onex:n neuloihin. Klikkaa tästä.

Scroll to top