Trigger piste

Trigger piste

Triggerpisteessä on jatkuvassa lyhentyneessä tilassa olevia sarkomeereja