Tietosuojaseloste

Henkilötietolain 10§ ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Suomen dry needling yhdistys ry
info@dryneedling.fi

Yhteyshenkilö

Viivi Heikura, sihteeri

Tietosuojasta vastaava

Tuomas Liikala

Rekisterin nimi

Suomen dry needling yhdistyksen jäsenrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Jäsenrekisteriä pidetään jäsenien tietojen ylläpitoon, yhteydenottoon ja jäsenmaksujen seurantaan.

Asiakas- ja potilasrekisteriä pidetään asiakkaan hoidon suunnitteluun, seurantaan ja laadun varmistamiseksi.

Rekisterin tietosisältö

Jäsenrekisterissä ylläpidetään jäsenien henkilökohtaisia tietoja, joita ovat: nimi, ammatti, dry needling-koulutuksen taso, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

Tietolähteet

Tietolähteinä käytetää asiakkaan itsensä antamiaan tietoja.

Tietojen luovutus ja siirto

Jäsenrekisterissä olevat tiedot ovat salassa pidettäviä. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa viranomaisille ja muille, joilla on lakisääteinen oikeus saada tietoja. Jäsenyys on voimassa kalenterivuoden, jonka jälkeen tietoja säilytetään kuusi (6) kuukautta.

Jokaisella on oikeus tietää, onko hänestä koskevia tietoja jäsenrekisterissä ja myös tarkastaa itseään koskevat tiedot jäsenrekisteristä. Jos tietoja ei voida antaa heti, ne annetaan viimeistään seitsemän arkipäivän kuluessa pyynnöstä. Potilas voi pyytää korjausta virheellisiin tietoihin, jotka on korjattava viipymättä.

Tietoja ei tallenneta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Jäsenrekisterin tiedot tallennetaan paikallisena tiedostona yhdistyksen sihteerin tietokoneelle. Tietokone on suojattu salasanalla, virustorjunnalla ja palomuurilla. Rekisteri täyttää tietoturvan osalta EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Jäsenrekisteriin on käyttöoikeus yhdistyksen hallituksen jäsenillä ja teknisellä asiantuntijalla, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Tiedot ovat pyydettävissä yhdistyksen sihteeriltä, joka vastaa että tietoja käsitellään asianmukaisesti.

Rekisteriseloste päivitetty 23.5.2018