Etusivu

Suomen dry needling yhdistys on dry needling ammattilaisten jäsenyhdistys. Jäsenet ovat terveydenhuollon ammattilaisia, joilla on monipuolinen osaaminen hoitomuodosta.

Yhdistyksen tehtävä on tuoda esille tietoa dry needling  hoitomuodosta ja sen käyttökohteista, helpottaa koulutettujen ammattilaisten löytämistä, toimia kanavana ammattilaisten koulutuksen järjestämisessä ja tehdä yhteistyötä viranomaisten ja terveydenhuollon henkilöstön kanssa.

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä terveydenhuollon ammattihenkilö, jolla on riittävä koulutus dry needling hoitomuotoon. Riittäväksi koulutukseksi luetaan vähintään neljän opintopisteen koulutus.